Lidgeld

 

Om speelgerechtigd te zijn, moet het lidgeld voor aanvang van het seizoen betaald zijn. Hiervoor wordt een afrekening met overschrijvingsformulier toegestuurd.

 

Kledij

 

Passende tenniskledij en tennispantoffels - GEEN vrijetijdsschoeisel - zijn vereist.

 

Terreinen

 

Alle spelende leden worden geacht in te staan voor het goed bespeelbaar houden van de terreinen; m.a.w.:

 

Uitnodigingen

 

Ieder lid mag spelers uitnodigen voor zover terreinen beschikbaar zijn doch eigen leden hebben steeds voorrang. Iedere uitnodiging moet vooraf opgetekend worden op de daartoe bestemde lijst in het chalet. Een uitnodiging kost 5 euro per terrein, te verrekenen via de barrekening. Ieder lid mag slechts EENMAAL PER MAAND hetzelfde niet spelend lid uitnodigen.

 

Algemene uurregeling

 

Vooraleer een terrein te betreden, wordt op een daartoe bestemde lijst ingevuld: datum - aanvangsuur - naam van de spelers. De speelduur wordt in principe beperkt tot één uur voor enkelspel en anderhalf uur voor dubbel spel. Bij drukke bezetting moet gestreefd worden naar maximaal gebruik van de terreinen (d.i. 4 spelers of dubbelspel). Interclubwedstrijden hebben steeds voorrang op DRIE terreinen.

 

Schoolgaande jeugd

 

Tijdens de vakantie is het vrij spelen tot 18u30, nadien hebben de andere leden voorrang. Zelfde leden met vakantiewerk kunnen steeds een andere regeling bespreken met het bestuur.

 

Dranken

 

Een ruime keuze van dranken zijn ter beschikking ofwel via de bar ofwel via de automaat. Het is dus verboden eigen drank mee te brengen. Lege flesjes of blikjes worden aan de bar of in de daartoe bestemde bak geplaatst.

 

Drankverbruik

 

Ieder lid moet de terzake geldende reglementering stipt navolgen, t.t.z.: als er geen bardienst is, elke consumptie noteren op het daartoe bestemde blad aan de bar. Op geregelde tijdstippen worden rekeninguittreksels gestuurd, die onmiddellijk moeten betaald worden. Laattijdige betalers kunnen worden beboet.

 

Keuken

 

Behoudens toelating of in opdracht van het bestuur, wordt niemand in de keuken verwacht. In geval van gebruik van de keukeninstallatie wordt ervoor gezorgd dat deze proper en netjes wordt verlaten.

 

Algemeen

 

Van alle leden wordt verwacht dat zij RESPECT opbrengen voor de club en haar installaties. Dit houdt in dat alle daden strijdig met dit principe als ernstige overtredingen worden beschouwd en kunnen leiden tot uitsluiting.

 

(Goedgekeurd door het Kernbestuur op 12/02/2004)